Služby knihovny

 • půjčování beletrie, naučné literatury, brožur a periodik a ostatních informačních materiálů na dobu jednoho měsíce
 • elektronický on-line katalog pro děti i dospělé podává informace o aktuálním knižním fondu
 • přístup k síti Internet na čtyřech místech
 • elektronická pošta
 • tisk z internetu kdykoliv k dispozici
 • rezervace požadované literatury
 • knihovnicko-informační lekce pro školská zařízení
 • exkurze
 • pravidelná setkání nad knihami pro děti, literární kvízy a soutěže
 • služby v základních knihovnách v rámci regionu
 • další činnost spojená s komplexním zajištěním knihovnicko-informačních služeb