Základní dokumenty

Provozní řád knihovny

ikona Provozní řád knihovny_final [PDF 375.65 kB]

Návštěvní řád knihovny

ikona Návštěvní řád knihovny_final [PDF 147.21 kB]

Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021–2027 s výhledem do roku 2030

A. Knihovny jako komunitní, vzdělávací a kulturní centra

B. Informační služby knihoven v analogovém a digitálním prostředí

C. Trvalé uchování tradičních knihovních dokumentů

D. Výstavba knihoven, podpora infrastruktury ICT v knihovnách

E. Vzdělávání pracovníků knihoven

 ikona Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021–2027 s výhledem do roku 2030 [PDF 1.84 MB]