Ceník služeb a sankčních poplatků

 • Na úhradu nákladů skutečně vynaložených na administrativní úkony spojené s evidencí uživatelů knihovny zaplatí registrovaný čtenář poplatek za běžný rok:
  • 90 Kč     dospělý čtenář
  • 50 Kč     děti do 15 let
  • 50 Kč     důchodci, studující a sezónní návštěvníci – dospělí (evidence na 6 měsíců)
  • 30 Kč     sezónní návštěvnici důchodci
  • 10 Kč     jednorázová výpůjčka
  • 50 Kč    využití meziknihovní výpůjční služby, nebo dle ceny poskytovatele MVS
 • Poplatek z prodlení za 31 den (bez písemného upozornění): 5 Kč
 • Knihovna vymáhá opožděné vracení knih upomínkami:
  • 1. upomínka za 32 dny (písemná)            20 Kč
  • 2. upomínka za 63 dny (písemná)            35 Kč
  • 3. upomínka za 94 dny (písemná)            50 Kč
  • 4. upomínka za 123 dny (písemná)          60 Kč
  • 5. upomínka za 153 dny (písemná)          100 Kč
  • 6. upomínka za 183 dny (písemná)          150 Kč
 • Po písemných upomínkách následuje vymáhání právní cestou. Účtují se poplatky podle tarifů právní poradny + 50 Kč za administrativu spojenou s přípravou vymáhání.
 • Finanční náhrada za ztracený, zničený nebo trvale poškozený dokument se stanoví jako cena dokumentu na trhu v době ztráty + manipulační poplatek za úkony spojené s likvidaci škody a další knihovnické zpracování náhradního výtisku: cena knihy + 50 Kč 
 • Za poškození čárkového kódu v dokumentu: 20 Kč
 • Za vystavení náhradního čtenářského průkazu: 20 Kč
 • Zjišťování neohlášených změn identifikačních údajů (adresa, OP, jméno): úřední cena + 50 Kč
 • Přístup k INTERNETU: Zdarma
 • Tisk a kopírování černobílé A4: 4 Kč
 • Tisk a kopírování barevné A4: 10 Kč

Ceny služeb jsou uvedeny včetně DPH.